top of page

Kurz technických spisovatelů pro personál kybernetické bezpečnosti

Tento kurz shrnuje, jak píšete a sdělujete technická a netechnická doporučení a zprávy v praktickém a stručném formátu, který dává přehled různorodému publiku.

Kdo by měl kurz absolvovat?

Publikem tohoto kurzu jsou vaši zaměstnanci a manažeři odpovědní za přípravu informací pro interní nebo externí vydání vaší organizace.

Co se naučíte

Pomůžeme vám pochopit, jak identifikovat informace, které vaši čtenáři shledají informativní, a objasní vaši zprávu tím, že pokryje následující témata;

  • Identifikace a porozumění vaší cílové skupině

  • Výběr správných formátů hlášení, včetně tiskových zpráv

  • Jak napsat poradní text, který je třeba zahrnout, a určit správný obsah

  • Identifikace a údržba úložiště jednoho zdroje

  • Kodex chování pro technické autory

  • Pochopení a zachování požadavků na ochranu osobních údajů

  • Poradní postupy a postupy pro uvolnění zprávy

  • Poradenství a hlášení technik úklidu

bottom of page